ul. Jesionowa 35/1

50-504 Wrocław

Magdalena Krawczun

Magdalena Krawczun

Logopeda kliniczny, pedagog specjalny i wychowania przedszkolnego, surdopedagog. Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, autorką książki z płytą „Trening słuchowy Magdaleny Krawczun” a także trenerką fitness. Prowadzę zajęcia muzyczno-ruchowe. Moje praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywam dzięki pracy w różnych miejscach i z osobami w każdym wieku. Prowadząc zajęcia wspierające rozwój dzieci w pełni sprawnych oraz z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, indywidualnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe a praca jest moją pasją. Prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych jest połączeniem moich wszystkich pasji: ruchu, muzyki, śpiewu i chęci pomagania innym.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mama ;).

Zajęcia: